Mediant.pl

Informacje, Porady, Opinie

Usługi skomplikowanych pomiarów przy użyciu specjalistycznego sprzętu

ByRedaktor

gru 1, 2021
pomiarTechnician measuring coating film thickness by a gauge

Procesy pomiarowe są elementem pracy nie tylko jednostek naukowych, czy obiektów badawczych, ale są również często wykorzystywane przez przemysł produkcyjnych. Niestety wymagają one dysponowania odpowiednim zapleczem technologicznym oraz odpowiednio przeszkoloną kadrą pracowniczą. Dlatego wiele przedsiębiorstw decyduje się zlecić wykonanie skomplikowanych pomiarów firmom zewnętrznym.

Pomiary przy użyciu specjalistycznego sprzętu

Często w trakcie prowadzonych badań dochodzi do sytuacji, że zachodzi potrzeba wykonania jednorazowego pomiaru przy pomocy urządzeń, które nie znajdują się na wyposażeniu. Zakup drogiego specjalistycznego urządzenia na potrzeby jednego pomiaru może okazać się mało opłacalny. W takim przypadku można zgłosić się do przedsiębiorstw, takich jak EC TEST SYSTEMS i zlecić im wykonanie odpowiedniego pomiaru.

Innym przypadkiem skorzystania z możliwości wykonania odpowiedniego pomiaru w zewnętrznej firmie jest chęć przetestowania danego urządzenia. Większość sprzętów specjalistycznych jest niezwykle droga, stąd wielu dystrybutorów zgadza się, by potencjalny nabywca sprawdził możliwości danego produktu przed jego zakupem.

Poszukując odpowiedniej firmy, świadczącej usługi pomiarowe, ważne jest, by dokładnie zapoznać się z zakresem usług, które one oferują. Uzależnione są one w dużej mierze od zaplecza sprzętu demonstracyjnego, które znajduje się na wyposażeniu danego przedsiębiorstwa. Jednakże nie należy zapominać, że do wykonania i zinterpretowania danego pomiaru potrzebni są również doświadczeni inżynierowie. Zdarzają się bowiem sytuacje, że pomimo odpowiedniego zaplecza technicznego, dane przedsiębiorstwo nie dysponuje odpowiednio liczną i wyszkoloną kadrą pracowniczą.

Rodzaje pomiarów i usługi pomiarowe

W zakres najczęściej zlecanych pomiarów wchodzą te, które odnoszą się do drgań, skanowania 3D, termowizji, rejestracji zdarzeń szybkich lub akustyki. Oczywiście, oprócz wykonania odpowiedniego pomiaru niezwykle ważne jest również sporządzenie odpowiedniego raportu. Wysokiej jakości raport pomiarowy powinien szczegółowo opisywać badane zagadnienie oraz zawierać wyniki pomiarów wraz z ich interpretacją.

Do najczęściej zlecanych pomiarów należą:

  • analiza modalna,
  • testy udarowe,
  • testy wibracyjne (np. na wzbudniku elektrodynamicznym o sile 50 kN i skoku 100 mm p-p),
  • pomiary hałasu oraz natężenia dźwięku,
  • pomiary temperatury oraz jej rozkładu (np. przy użyciu specjalistycznych kamer termowizyjnych),
  • pomiary z zakresu drgań,
  • pomiary ciśnienia i siły.